Nástěnka

OZNÁMENÍ

o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v soukromé mateřské škole

„MELUZÍNEK“, Trutnov

ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s., jejíž činnost vykonává ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s. oznamuje, že v termínu od 2. května 2022 do 16. května 2022 bude přijímat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Způsoby podání žádosti:

- do datové schránky školy

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

- osobním podání v mateřské škole (nutno domluvit předem termín)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Přílohy k žádosti:

- přihláška (možno stáhnout v dokumentech ke stažení na webových stránkách www.ablems.cz)

- prostá kopie rodného listu

- kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Kritéria přijetí viz www.ablems.cz

Kontakty do mateřské školy:

Tel.: +420 777 260 315 e-mail: meluzinek@ablems.cz

Klára Danielis – ředitelka mateřské školy