Strava

Děti s příchodem do 7.30 hod. dostávají snídani, ostatní dostávají v 8.40 hod. přesnídávku.

Vzhledem k dlouhé pracovní době děti u nás dostávají stravu 5x denně v rozsahu: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a druhá svačina v 17.00 hod. Pokud se potřebuje kdokoliv během dne „dojíst“, vycházíme dětem vstříc.


Obědy jsou dováženy ze ZŠ Mládežnická, aktuální plán na týden umístěn na školní nástěnce.