Náš den

Čas Činnost
06:30-08:45 hry a činnost dle volby dětí, jazykové chvilky, individuální i skupinová hra, hygiena
08:45-09:00 svačina
09:00-10:00 vzdělávací činnost (v anglickém i českém jazyce), skupinová i individuální výuka
10:00-11:00 volná hra – pobyt venku
11:00-12:00 tělesná výchova/hudební výchova s nástroji/taneční sestavy/divadélko – venku (AJ, ČJ)
12:00-12:30 oběd, hygiena
12:30-13:00 odpočinek, relaxační a zájmové činnosti (spící děti 12:00-14:45)
13:00-14:45 individuální práce s dětmi, zájmové aktivity v rámci MŠ (AJ)
14:45-15:00 svačina
15:00-16:00 AJ s Josefínou - edukační část
16:00-18:00 volná hra


Předškoláček: každou středu a pátek od 15:00 do 16:00.

ZŘIZOVATEL
ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s.
Náchodská 162, 541 01 Trutnov, Poříčí
IČ: 27529410, DIČ: CZ27529410

PROVOZOVATEL
ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s.

STATUTÁR
Klára Danielis
+420 777 260 315

MŠ MELUZÍNEK
Spojovací 61, 541 01 Trutnov
+420 777 260 315
meluzinek@ablems.cz