Náš den

Čas

Činnost

07:00-08:45

scházení dětí, neřízené činnosti

08:45-09:00

přesnídávka

09:00-10:00

řízené činnosti

10:00-12:00

pobyt venku

12:00-12:20

oběd12:20-14:30

spánek/relaxační činnosti

14:45-15:00

svačina

15:00-16:00

řízené činnosti

16:00-18:00

neřízené činnosti