O mateřské škole a jeslích

Otevírací doba MŠ a jeslí je od 7:00 hod. do 18:00 hod. Před 7:00 a po 18:00 hod. je péče o děti v MŠ a jeslích za úplatu 150,- Kč/hod + DPH.

MŠ je zapsána V Rejstříku škol a školských zařízení, poskytujeme plnohodnotnou, vysoce kvalitní přípravu na ZŠ.

Děti je možné umístit do jeslí od 6 měsíců věku. Do MŠ přijímáme děti 2 - 7 let. Dětem je k dispozici po celý den anglicky mluvící personál. Od 3 let děti integrujeme do třídy s dopoledním anglicko-českým programem. Odpoledne děti tráví též ve dvojjazyčném prostředí.

Kromě přímé edukace a her se děti účastní v případě zájmu lyžování, cyklistiky, golfu, plavání, navštěvují solnou jeskyni, hrají na flétničku pro správné dýchání, chodíme na koníky, pracujeme s pejsky a všeobecně se soustředíme na dostatek pohybu, pobytu v přírodě a nejrůznější zážitky. Dále děti vedeme ke kultuře a literatuře všeobecně v návštěvách knihovny, muzeí, divadel a koncertů. Pro všeobecný přehled navštěvujeme např. planetária, ekofarmy, ZOO, botanickou zahradu, hrady, zámky atd. Zařazeny jsou i návštěvy fotografa a průběžné focení dětí během pořádaných akcí. Vybrané fotografie z našich akcí propagujeme na sociální síti facebook a instagram. Vybrané fotografie posíláme rodičům přímo na e-mailovou adresu.

3x týdně mají děti v programu logopedická cvičení.

MŠ pořádá víkendové pobyty s rodiči a dětmi, v případě zájmu je možnost pobytu ve vybraných family friendly hotelech.

Aktivity v rámci výuky: Sporťáček, literárně dramatická hodinka, tanečky, zpívánky, dílna šikovných ručiček, anglická odpoledne, školička, dechová cvičení s flétnou, malý technik.

Předškoláček je určen dětem v posledním školním roce před nástupem na ZŠ, děti připravují na přestup do základní školy a učí se vše potřebné. V rámci předškoláčku navštěvujeme ZŠ a seznamujeme se s jejím prostředním.

MŠ pořádá různé víkendové akce pro děti, animace, sportovní akce, výlety, návštěvy, Velikonoce, čarodějnice, Halloween, vánoční večírky, pouštění draků, opékání, maškarní, dětské párty odpoledne, pyžamové párty, pohádkové noci a mnoho dalšího. Doporučujeme sledovat facebook a webové stránky MŠ.

Naše děti u nás slaví jmeniny i narozeniny, ostatní děti jim popřejí, předají dárečky s dortem a pamlsky a užívají si slavnostní atmosféru v MŠ.

Nabídka MŠ a jeslí je koncipovaná tak, aby dětem i rodičům poskytla nadstandard jak v edukaci tak v péči o děti.