Letní příměstský tábor

Letní příměstské tábory nebude mateřská škola v roce 2021 realizovat, mateřská škola zůstane v provozu pouze pro děti zapsané do mateřské školy v daném školním roce.